Österreich
Secure Your Business
 

CIS-KURZ: ISO 20000 Auditor

Obsah tohoto dvoudenního kurzu odpovídá směrnicím APMG UK.

 

Cílová skupina:

 • Externí auditoři nebo poradci, kteří působí pro certifikační organizace a chtějí provádět audity nebo posudky pro organizace podle ISO 20000.
 • Interní auditoři a poradci, kteří chtějí v rámci organizace provádět audity nebo posudky podle ISO 20000 za účelem průběžného ověřování shody s normami.

Poznámka: Interním auditorům, kteří svou organizaci připravují na certifikaci, se doporučuje absolvovat třídenní kurz pro konzultanty - ISO 20000 Practitioner.


Základní požadavky:

 • Kvalifikovaný auditor podle ISO 9000 (IT), ISO 27001, TickIT, IRCA, CISA
 • Minimálně tříleté zkušenosti s audity, popř. posuzováním procesů řízení IT systémů a služeb
 • Dobré komunikační schopnosti (kurz probíhá, včetně zkoušky, v anglickém jazyce)
 • K přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o kvalifikaci a profesních zkušenostech 

Zakončení:

Absolventi tohoto kurzu obdrží oficiální certifikát „ISO 20000 Auditor Certificate” od APMG UK a CIS. Budete znát požadavky ISO 20000 a budete je moci příslušně uplatnit v organizaci. Dále budete schopni provádět v rámci organizace audity a posudky. 

 

 

 

Program:

 

Den 1

 • Úvod, obsah ISO 20000, schéma certifikace
 • ISO 20000: Terminology, The Management System, Planning and Implementing New and Changed Services, Objectives and Relationships
 • Service Delivery Processes, Objectives and Relationships
 • Assignment 1
 • Relationship, Resolution, Control and Release Processes, Objectives and Relationships
 • Vzorová zkouška

 

Den 2

 • Opakování
 • ISO 20000 Part II: Overview
 • Scoping Issues
 • Typical Toolsets
 • Assignment 2
 • Feedback, Review
 • Zkouška: 1 hodina formou multiple choice

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP