Österreich
Secure Your Business
 

Obnovovací seminář pro manažery a auditory IS

Update pro rozvoj ISMS a prodloužení certifikátu - P.S. "Vaši firmu" vezměte s sebou!

 

pexels_ballpen-blur-close-up-computer-461077_picjumboSvět norem informační bezpečnost je v neustálém pohybu. Proto je také v obnovovacím kurzu neboli refreshingu pro manažery a auditory informační bezpečnost věnován prostor změnám v ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 a stále významnějšímu systému řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management System - BCMS). Lektor se z tohoto důvodu zabývá i odpovídající normou ISO 27031 a také samostatným standardem ISO 22301 pro BCMS.

V kurzu se účastníci dále seznámí s metrikami a metodami měření dle ISO 27004 pro efektivní využití klíčových údajů v informační bezpečnosti.

Informační bezpečnost se je v neustálém procesu optimalizace a veškeré nové impulsy z oblasti informační bezpečnosti jsou v kurzu vždy zohledněny, protože to jsou aspekty určující nové cíle. A to vše na pozadí efektivní a ekonomicky výhodné implementace.

Refreshing přináší

CIS_Icon-check  

update relevantních změn v normách řady 27000

 

CIS_Icon-checkpřípadové studie pro další rozvoj ISMS doplněné diskuzí a otázkami účastníků z prostředí jejich organizace


Lektor je vždy k dispozici malé skupině účastníků, aby všichni měli možnost cíleně diskutovat o praktických případových studiích a požadavcích ISO 27001 s ohledem na prostředí jejich organizace. Obnovovací kurz pro manažery a auditory IS proto nabízí nejen aktualizaci znalostí, ale také výměnu zkušeností a tipů pro praxi. Proto nezapomeňte a vezměte „vaši organizaci“ s sebou! 


Obsah

 • další rozvoj ISMS podle ISO 27001 / ISO 27002,
 • požadavky normy a její efektivní implementace v praxi,
 • nové sub-normy a obsahy v rámci řady norem ISO 27000,
 • nové metody a poznatky z mezinárodního společenství,
 • interní a externí audity: synergie a optimalizace systému díky strukturovanému postupu,
 • rozvoj strategie i celé organizace a
 • otázky a podměty účastníků týkající se implementace v organizacích, kde působí.

Prodloužení certifikátu


Platnost certifikátů CIS je tři roky. Po absolvováním obnovovacího semináře (refreshingu) a potvrzením o potřebné praxi lze požádat o prodloužení certifikátu o další tři roky.

 

IT security ochrana datChce-li si uchazeč o certifikát nechat pro prodloužení certifikátu uznat jiná vzdělání, musí si nechat potvrdit rovnocennost těchto kurzů s certifikačním programem. O určení započitatelnosti je třeba písemně požádat. K této žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů spolus s jejich srovnáním s požadavky certifikačního programu (obnovovací seminář informační bezpečnosti) a potvrzení o potřebné době praxe.

 

Za účelem prověření souladu požadavků certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát proběhne u každého zájemce kvalifikační prověrka. Ta má formu ústního odborného pohovoru v délce 30 až 60 minut a je vedena lektorem. Základ pro vstupní prověrku tvoří obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu (obnovovací seminář IS).

 

Osobní certifikáty řady norem ISO 27000 slouží jako potvrzení o odbornosti a doklady o tom, že získaná kvalifikace je trvale zachována díky praxi a dalšímu vzdělávání. Certifikáty CIS jsou uznávané dokumenty ve veřejnoprávní i soukromoprávním prostředí.

Informace a podmínky prodloužení certifkátu CIS.

Cíle a výhody

 • aktualizace: relevantní novinky z řady norem ISO 27000,
 • rozvoj ISMS s otázkami z prostředí vlastní organizace,
 • výměna zkušeností s dalšími manažery a auditory IS v malé skupině a
 • prodloužení certifikátu CIS na další tři roky.

Délka semináře

CIS_Icon-Uhr_Zeit

2 dny

09.00 - 17.00

 

Termíny a místo konání

18. - 19.5.2021CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_TabletDISTANČNÍpřihlásit se
 

 

Cena semináře

CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet

 

 DISTANČNÍ

 

12.400,- CZK* (bez DPH)480,- EUR* (bez DPH)
CIS_Icon-Team

FACE2FACE

14.600,- CZK** (bez DPH)560,- EUR** (bez DPH)

 *V ceně kurzu je zahrnut poplatek za kurz, materiály (pdf), zkouška i mezinárodní certfikát.

**Cena obsahuje kurz, tištěné materiály, zkoušku, mezinárodní certifikát, 2x coffee break a oběd.


 

15% sleva

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_LichtMáte kolegu nebo kolegyni, kteří mají zájem se kurzu také účastnit? Přihlaste se společně a získejte 15% slevu. Sleva platí pro druhého a každého dalšího přihlášeného z jedné organizace.

  

Další relevantní dokumenty

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP