Österreich
Secure Your Business
 

Obnovovací seminář CIS pro manažery a auditory IS

 

 Update a workshop pro další rozvoj ISMS: Přivezte „svoji firmu" s sebou! 

 

Svět norem upravující informační bezpečnost je v pohybu. V rámci „komunity“ jsou vytvářeny nové metody, objevují se nové subnormy jako podpůrné nástroje: ISO 27004 pro měření klade nové impulzy směrem ke kultuře ukazatelů. ISO 27005 osvětluje efektivní management rizik. Pro oblasti „health“ a „telecommunications“ jsou k dispozici užitečné odvětvové standardy. Taktéž se neustále zlepšuje informační bezpečnost i ve Vaší organizaci - jsou aktuální nové otázky, přistupují nové cíle. A to vše na pozadí efektivního a ekonomicky rentabilního uplatňování požadavků. 

 

refresher_zahnraeder

Obnovovací seminář CIS pro manažery a auditory informační bezpečnosti zahrnuje oba aspekty:

  • Aktualizace týkající se relevantních novinek řady norem ISO 27000
  • workshop zaměřený na další rozvoj ISMS s problematikou z vlastního prostředí

Lektor a vedoucí auditor společnosti CIS Ing. Vladimír Kavan je osobně k dispozici v malé skupině účastníků, aby s Vámi cíleně prodiskutoval příklady a požadavky z vlastního pracovního prostředí. V popředí stojí konkrétní koncepty řešení pro situaci ve vlastním podniku. Aktualizace vědomostí, výměna zkušeností a tipy pro praxi - přivezte „svoji firmu" s sebou!

 

  

Obsah obnovovacího semináře:

- Další rozvoj ISMS podle ISO 27001 / ISO 27002
- Požadavky normy a její efektivní realizace v praxi
- Nové subnormy, nové obsahy norem v rámci řady norem ISO 27000
- Nové metody a poznatky z mezinárodního společenství
- Interní a externí audity: Synergie a optimalizace systému díky strukturovanému postupu
- Rozvoj strategie a organizace
- Otázky k realizaci v podniku, které přednesou sami účastníci
  

Prodloužení certifikátu:

Platnost certifikátů CIS je omezena na tři roky. Po absolvování opakovacího semináře a potvrzení o potřebné době praxe lze předložit žádost o prodloužení certifikátu o další tři roky.

Jestliže by si chtěl uchazeč o certifikát nechat pro prodloužení certifikátu započítat jiná vzdělání, je nutné nechat určit rovnocennost těchto vzdělávacích kurzů s certifikačním programem.

Pro určení této rovnocennosti je nutné podat samostatnou písemnou žádost. K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů a jejich porovnání s požadavky certifikačního programu (obnovovací seminář IS) a potvrzení o potřebné době praxe.

Za účelem prověření konformity certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji hodnotitel. Jako základ slouží definovaný obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu (obnovovací seminář IS).

Osobní certifikáty podle skupiny norem ISO 27000 slouží jako doklady o odbornosti, že kvalifikace bude neustále zachována profesní praxí a dalším vzděláváním. Certifikáty CIS jsou státem uznávaná a v ekonomickém světě respektovaná osvědčení.
Zde naleznete informace
o kritériích pro prodloužení.

 

 

REFCíle a výhody semináře:

Aktualizace: relevantní novinky z řady norem ISO 27000

Další rozvoj ISMS s otázkami z vlastního podnikového prostředí

Výměna zkušeností s dalšími manažery a auditory IS v malé skupině

Prodloužení certifikátu CIS na další tři roky.

 

Délka semináře:

2 dny, 09.00 - 17.00

 

Termíny obnovovacího semináře pro rok 2019:

  •  8. - 9. dubna 2019
  • 14. - 15. listopadu 2019

Účastnický poplatek na Obnovovacím semináři včetně certifikátu činí CZK 12.900,00 (bez DPH).

 

 

Přihláška         WORD

 

Další relevantní dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C