Österreich
Secure Your Business
 

Podpora kariéry v oblasti IT, know-how ke světovému standardu ISO 27001

 

maxl

Kurzy manažer/auditor informační bezpečnosti:

 

Profese jako referent informační bezpečnosti nebo informační manažer se v hospodářství úspěšně etablovaly jako nové kvalifikace. Společnost CIS již po celém světě vyškolila více než 1 400 manažerů a auditorů informační bezpečnosti podle mezinárodních směrnic pro certifikaci osob. Osobní certifikát CIS podle ISO 27001 při tom představuje rozdíl, který se ukazuje jako milník pro další kariéru v oblasti IT.

 

„Širší odborné znalosti, lepší porozumění, praktické diskuze“:
Jaký užitek mají účastníci z intenzivního čtyřdenního kurzu zakončeného zkouškou a mezinárodně a státem uznávaným certifikátem CIS podle ISO 27001, vysvětlují na tomto místě osobně.
 

 


Ing. Dietmar Fink, zástupce ředitele pro informační bezpečnost Duropack AG, 2500 zaměstnanců


finkS kurzem CIS Manažer informační bezpečnosti jsem byl velice spokojený. Kurz CIS je obecně zajímavý pro všechny, kdo jsou pověřeni organizačními otázkami informační bezpečnosti. Ale i pro začátečníky - certifikát ISO je dobrý pro další kariéru. Mým úkolem ve firmě Duropack bylo implementovat bezpečnostní politiku pro celý koncern se 12 pobočkami. Na této pozici musím znát všechny požadavky normy a posuzovat jejich relevanci pro podnik. Navíc je certifikát CIS velmi důležitý pro moji činnost, neboť mateřský koncern (Constantia Packaging) nechává pravidelně provádět interní revize. Při těchto prověrkách mám jako certifikovaný manažer informační bezpečnosti větší renomé. Plusové body za styl přednášení: v rámci kurzu bylo možné klást průběžně otázky a diskutovat - skutečná výměna názorů
v kolegiální atmosféře.

 

 

MMag. Adrienne Steindl, poradkyně IS Devoteam Consulting GmbH Vídeň, 24 zaměstnanců 


steindlVědomosti získané v kurzu CIS Manažer IS se pro mě staly solidním základem. Hned po přijetí do firmy na pozici projektová asistentka jsem se jako „nováček“ směla zúčastnit kurzu CIS. Tak jsem mohla během krátké doby velmi koncentrovanou formou získat obsáhlé znalosti týkající se managementu informační bezpečnosti. Právě pro poradce je velmi důležité znát postoj a interpretaci norem certifikačních organizací. Tyto vědomosti jsou ku prospěchu našim zákazníkům při implementaci informační bezpečnosti.


 

 

  

Martin Lechner, manažer IS AirPlus Travel Card Vertriebsgesellschaft, 80 zaměstnanců

 

Ausbildungen_MeinungenKursTN_lechnerPoté co jsme zavedli systém managementu informační bezpečnosti podle ISO 27001, pro nás bylo důležité, aby tuto oblast řídila speciálně kvalifikovaná osoba. Bez fundovaného vzdělání bych se v této pozici necítil dobře. Navíc jsem chtěl prohloubit své odborné znalosti týkající se informační bezpečnosti. Certifikovaný kurz CIS Manažer IS mi pak umožnil nahlédnout do právních a psychologických otázek. Rovněž abstraktní témata jako řízení rizik a plánování nouzových situací získala konkrétnější podobu. Získané vědomosti jsem mohl přímo uplatnit při odhalování potenciálů zlepšení v naší firmě.

 

 

 

 

<<< zpět

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP