Österreich
Secure Your Business
 

Manažer informační bezpečnosti

Modul 2 - Základy psychologie pro manažera informační bezpečnosti:

Od motivace zaměstnanců až po umění řešit konflikty

 

Přehled

Při zavádění nových postupů, procesů a systémů většinou narazíme na nechuť. ať již jednotlivců či celých týmů. Proto je nezbytně nutné ovládat umění psychologie, díky němuž můžeme počáteční odpor zvládnout či mu zcela předejít.

 

 

V jednodenním semináři se seznámíte se základy moderace, týmové spolupráce, řešení konfliktů, interdisciplinární spolupráce, ale i s vztahovými modely, skupinovými dynamickými procesy a motivačními technikami.

 

Cíl kurzu
Účastníci umí prosazovat cíle organizace s co nejmenšími konflikty, vytvářet projektové týmy, vést je a motivovat.

 

Délka
1 den

 

<<< ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

Právní základy pro manažera IS >>>

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP