Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Manažer informační bezpečnosti

Modul 3 - Právní základy pro manažera informační bezpečnosti

Identifikace a plnění právních požadavků   

 

Přehled
Důležitý prvek v oblasti informační bezpečnosti tvoří zákony upravující ochranu dat. V rámci tohoto jednodenního semináře se budeme zabývat se čtyřmi stěžejními tématy: 

 

 • Ochrana a bezpečnost dat
  Tento blok představuje data a údaje, které je třeba chránit, cestách jejich používání a utajení. Dále se zaměříme na práva dotčených osob, sankce a náhradu škody.
 • Právo hospodářské soutěže
  Tato část pojednává o zásadách e-mailové reklamy, internetových linků, ochraně značek a zakazáných reklamních praktikách.
 • E-Commerce
  Tato kapitola se zabývá směrnicí o elektronickém obchodování, uzavíráním smluv na dálku a zákonem o elektronickém podpisu.
 • Autorská práva, názvy domén
  Poslední část se věnuje ochraným známkám, jménům a značká.

Cíl semináře

Účastníci znají zákony důležité pro oblast informační bezpečnosti a dokáží uplatňovat v praxi. Orientují se v základním právním rámci a jsou díky tomu kompetentními partnery přizvaných právních poradců.

 

Délka
1 den

 

<<< Základy psychologie pro manažera IS

Zkouška manažer IS >>>

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP