Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS: 

Manažer informační bezpečnosti podle ISO 27001

 

Technologičtí experti s řídicími schopnostmi 

 

 

Manažeři informační bezpečnosti zaujímají centrální pozici v organizaci, která vyžaduje jak řídicí schopnosti, tak odbornost v oblasti technologií. Ve vlastní odpovědnosti zajišťují vybudování, implementaci a neustálé zlepšování systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) a fungují jako rozhraní mezi nejvyšší úrovní vedení a operativními úseky organizace. Tento kurz CIS Vás bezpečně dovede do cíle - kompaktní a prakticky zaměřenou formou zprostředkovává klíčové prvky mezinárodního standardu pro informační bezpečnost ISO/IEC 27001 a jeho správnou interpretaci a uplatňování.
Jako první organizace v Rakousku byla společnost CIS akreditována pro certifikaci osob. Osobní certifikáty vystavené společnosti CIS tedy odpovídají státem a mezinárodně uznávaným dokumentům.

Ausbildungen_infSec_Managerin

 

 

Hodnocení účastníků kurzů 

 

Ausbildungen_InfSecManager

V souladu s vysokými požadavky na manažery informační bezpečnosti je obsah vzdělávání adekvátně rozsáhlý. Kurz zahrnuje tři moduly, které lze navštěvovat nezávisle na sobě:

  • Norma ISO 27001 / ISO 27002
  • Psychologické základy pro manažera IS
  • Právní základy

 

Po úspěšném zakončení zkoušky obdržíte státem a mezinárodně uznávaný certifikát „Information Security Manager podle ISO/IEC 27001". Jako certifikovaný manažer IS splňujete také předpoklady pro účast v rozšiřujícím vzdělávacím kurzu CIS Auditor IS. 

 

 

ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

 

2 dny

 

Psychologické základy pro manažera IS

 

e-learning

 

Právní základy pro manažera IS

 

1 den

 

Zkouška Manažer informační bezpečnsoti

 

1 hodina

    
 Přihláška          WORD  
 Další relevantní dokumenty  

  


Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek za CIS kurz “Manažer informační bezpečnosti”, včetně zkoušky a certifikátu činí CZK 22.000,- (bez DPH).

 

Termíny a místo konání kurzu:

 

  • 22. - 23.9.2020 V Olšinách 2300/75, Praha 10


 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C