Österreich
Secure Your Business
 

řada kurzů cis:

Manažer informační bezpečnosti dle ISO 27001

 

business-woman-2697954_1920Odborníci s manažerskými schopnostmi

 

Manažeři informační bezpečnosti zaujímají v organizacích centrální pozici v organizaci, pro kterou je třeba mít nejen odborné znalosti, ale také manažerské dovednosti. Jsou to právě manažeři informační bezpečnosti, kdo zajišťuje vybudování, implementaci a neustálé zlepšování systému řízení informační bezpečnosti (Information Security Management System - ISMS) a fungují jako spojovací článek mezi nejvyšším managementem organizace a její operativou.

 

CIS kurz manažera informační bezpečnosti nabízí kompaktní pohled na problematiku bezpečnosti informací spolu s uplatněním přímo v praxi. V kurzu je kladen důraz na klíčové prvky mezinárodního standardu ISO 27001, jeho správnou implementaci a uplatnění v organizacích.


CIS získala jako první organizace v Rakousku akreditaci pro certifikaci osob, proto jsou veškeré osobní certifikáty CIS mezinárodně uznávanými dokumenty.

  

CIS_Icon-Team

  Hodnocení účastníků kurzů 

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_Licht  Více k profesnímu profilu - Manažer informační bezpečnosti

 

 

 

Obsah

 

mise_vize_politika_2

Obsah školení je rozsáhlý a odpovídá vysokým požadavům kladeným na manažery informační bezpečnosti. Kurz se skládá ze tří modulů, které lze studovat nezávisle na sobě:
  • Norma ISO 27001 / ISO 27002
  • Psychologické základy pro manažery informační bezpečnosti
  • Právní základy

 

Po úspěšném zakončení zkoušky obdržíte státem a mezinárodně uznávaný certifikát „Information Security Manager podle ISO/IEC 27001". Jako certifikovaný manažer informační bezpečnosti splňujete také předpoklady pro účast v rozšiřujícím vzdělávacím kurzu CIS Auditor informační bezpečnosti.


Přehled kurzu

 

 Modul 1

ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

2 dny

 Modul 2

Psychologické základy pro manažera IS

1 den

 Modul 3

Právní základy pro manažera IS

1 den

 Zakončení

Zkouška Manažer informační bezpečnsoti

1 hodina

   
 Přihláška        online nebo e-mailem 
 Další relevantní dokumenty 

 

Moduly kurzu je možné absolvovat samostatně. Pro informaci o cenách za jednotlivé moduly nám napište.

Mezinárodní certifikát

 

Společnost CIS - Certification & Information Security Services je držitelem akreditace od rakouského Spolkového ministerstva digitalizace a hospodářství (BMDW).

 

Ausbildungen_ISauditor_successDíky tomu obdrží všichni úspěšní absolventi našich akreditovaných kurzů certifikát, který:
  • má rakouskou akreditaci,
  • je vydaný ve Vídni naší centrálou a
  • těší se celosvětovému uznání.
 

Termíny a místo konání kurzu

 

26. - 28. 4. 2021CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_TabletDISTANČNÍpřihlásit se
 

Cena kurzu

 

CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet

  DISTANČNÍ

  20.700,- CZK* (bez DPH)

790,- EUR* (bez DPH)
    
CIS_Icon-Team  FACE2FACE   24.300,- CZK** (bez DPH)930,- EUR** (bez DPH)

 

*V ceně kurzu je zahrnut poplatek za kurz, materiály (pdf), zkoušku i mezinárodní certfikát.

**Cena obsahuje kurz, tištěné materiály, zkoušku, mezinárodní certifikát, 2x coffee break a oběd.


 

15% sleva

   CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_Licht

Máte kolegu nebo kolegyni, kteří mají zájem se kurzu také účastnit? Přihlaste se společně a získejte 15% slevu. Sleva platí pro druhého a každého dalšího přihlášeného z jedné organizace.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP