Österreich
Secure Your Business
 

Manažer informační bezpečnosti

Modul 1 - ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

Správná implementace a optimalizace informační bezpečnosti

 

Přehled
Modul 1 poskytuje základy, na kterých stojí moderní systémy managementu informační bezpečnosti (Information Security ManagementISM). Modul je věnován mezinárodnímu standardu ISO/IEC 27001 a s ním souvisejícímu ISO/IEC 27002, jež obsahuje návod pro implementaci včetně všech důležitých oblastí jako je bezpečnostní politika, management rizik, řízení kontinuity podnikání nebo interní auditing.

 

Během prvního modulu se zaměříme nejen na podstatné základy informační bezpečnosti, ale budeme se věnovat i širším otázkám jako je organizace, techniky či řízení procesů. Prostřednictvím praktických příkladů získáte jasnou představu o možnostech využití ISO 27001 v praxi. Vedle toho si představíme a porovnáme další možné přístupy k informační bezpečnosti. V neposlední řadě nás čekají otázky možného budoucího vývoje samotné normy ISO 270001 i dalších souvisejících standardů z řady ISO 27x.

 

Součástí prvního modulu zaměřeného na normy řady 27000 je příprava projektové práce a samostudium problematiky podpořené e-learningem. Účastníci kurzu dostanou témata, která mohou sami či ve skupině zpracovat s podporou veškerých materiálů z kurzu. Následně pak mají možnost své výstupy projednat s ostatními a získají díky tomu odbornou zpětnou vazbu nejen od lektora, ale i dalších odborníků z kurzu.

Cíl semináře
Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s procesy a požadavky norem ISO 27001 a ISO 27002 tak, aby je mohli efektivně implementovat, udržovat a trvale zlepšovat v praxi.

 

Délka

2 dny

  

 

Základy psychologie pro manažera IS >>>

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP