Österreich
Secure Your Business
 

Manažer informační bezpečnosti

Zkouška Manažer informační bezpečnosti

 

Obsah
Zkouška zahrnuje všechny tři moduly kurzu Manažer informační bezpečnosti: 

  • ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002
  • Základy psychologie pro manažera informační bezpečnosti
  • Právní základy pro manažera informační bezpečnosti

Připuštění ke zkoušce

Podmínky pro připuštění ke zkoušce jsou uvedeny v popisu každého kurzu. Uchazeč musí podat písemnou žádost o zkoušku, přičemž je povinen doložit splnění podmínek pro připuštění ke zkoušce. Je-li uchazeč absolventem kurzu CIS, vzdělávání mu je automaticky uznáno, pokud splňuje podmínku minimálně 80% účasti na vzdělávací akci.

 

Chce-li si uchazeč o certifikát nechat započítat jiná školení a kurzy, musí písemně požádat o porovnání těchto kurzů s certifikačním programem. K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných kurzů včetně porovnání s požadavky certifikačního programu. O konkrétní přehled požadavků lze zažádat u příslušného certifikačního orgánu.
 

Za účelem prověření certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji náš hodnotitel.


Způsob vykonání zkoušky
1-hodinová písemná zkouška (multiple choice).

 

Certifikát
Na základě úspěšně složené zkoušky bude účastníkovi vystaven Certitikát Manažer informační bezpečnosti


Doba platnosti certifikátu

3 roky

 

Kritéria pro prodloužení platnosti certifikátu

  • doložení 3-letých pracovních zkušeností v oblasti řízení bezpečnosti informací

  • do tří let od vystavení certifikátu účast na CIS obnovovacím semináři   

 

 

<<< Právní základy pro manažera IS

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP