Österreich
Secure Your Business
 

Auditor informační bezpečnosti

Zkouška Auditor IS
  

Obsah zkoušky

Obsah zkoušky je tvořen otázkami z obou modulů kurzu Auditor informační bezpečnosti:

  • Základy psychologie pro Auditory IS
  • Techniky auditu

Připuštění ke zkoušce

Podmínky pro připuštění ke zkoušce jsou uvedeny v popisu každého kurzu. Uchazeč musí podat písemnou žádost o zkoušku, přičemž je povinen doložit splnění podmínek pro připuštění ke zkoušce. Je-li uchazeč absolventem kurzu CIS, vzdělávání mu je automaticky uznáno, pokud splňuje podmínku minimálně 80% účasti na vzdělávací akci.

 

Chce-li si uchazeč o certifikát nechat započítat jiná školení a kurzy, musí písemně požádat o porovnání těchto kurzů s certifikačním programem. K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných kurzů včetně porovnání s požadavky certifikačního programu. O konkrétní přehled požadavků lze zažádat u příslušného certifikačního orgánu.
 

Za účelem prověření certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji náš hodnotitel.

 

 

Předpoklady pro zkoušku

  • technická vstupní zkouška, 
  • účast ve výše uvedených kurzech CIS,
  • platný certifikát CIS „Manažer IS“,
  • doklad o čtyřleté profesní praxi, z toho dva roky v oblasti informační bezpečnosti a
  • 4 realizované/doprovázené audity IS

Auditor - kandidát (candidate)
I bez dokladu o praxi je účast na zkoušce možná. V tomto případě získá absolvent status auditora – kandidáta, dokud ve lhůtě 3 let nepředloží potřebné doklady. Po doložení potvrzení o praxi je status změněn z kadidáta na Auditora IS.

 

Realizace zkoušky
Písemná zkouška (multiple choice) trvá 1 hodinu.

 

Certifikát
Po úspěšném složení zkoušky obdrží absolvent certifikát CIS „Auditor informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27001“. V případě chybějící praxe či jejího potvrzení pak s dodatkem „kandidát“.

 

Doba platnosti certifikátu
3 roky

Kritéria pro prodloužení

  • doklad o 3 letech praxe v oblasti managementu informační bezpečnosti,
  • doklad o praxi v průběhu předcházejícího období: nutné je doložit min. 4 úplné audity systému managementu informační bezpečnosti o celkovém rozsahu min. 20 dnů auditu (včetně přípravy a následného zpracování) a 
  • účast na CIS obnovovacím semináři do tří let od vystavení certifikátu.

  

<<< Techniky auditu

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP