Österreich
Secure Your Business
 

Auditor informační bezpečnosti

Vstupní požadavky a technická zkouška k řadě kurzů Auditor IS
 

Předpoklady pro účast na kurzu

 

Předpokladem pro účast v kurzu Auditor IS je certifikát „Manažer IS“, tedy úspěšně složená závěrečná zkouška kurzu Manažer IS z oblastí:

  • ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002,
  • základy psychologie pro manažery IS a
  • právní základy.

Nebo podobné započitatelné školení. Uznatelnost jiných školení / kurzů je nutné předem potvrdit a porovnat, zda splňují podmínky definované akreditací. Pro případné uznání jiných školení nás kontaktujte.

 

Dále je nutné mít praxi v minimální délce 4 roky s tím, že alespoň 2 roky musí být v oblasti informační bezpečnosti.*

Účastníci musí mít v posledních čtyřech letech splněny alespoň 4 kompletní audity v oblasti informační bezpečnosti v rozsahu 20 dní auditu včetně přípravy a následných činností (zpráva atd.).*

 

Na závěr kurzu čeká uchazeče také technická zkouška.

 

Obsah zkoušky

 

Zkušební otázky se vztahují k technickým základům IT:

  • sítě,
  • operační systémy,
  • databáze,
  • zásady vývoje softwaru, atd.

Průběh zkoušky

Zkouška je písemná, skládá se z výběrových otázek (multiple choice) a trvá 2 hodiny.
 

Délka

2 hodiny
  

 Základy psychologie pro auditory IS >>>


 *Nemá-li uchazeč požadovanou délku praxe či splněné množství/délku auditů, obdrží po absolvování kurzu certifikát s dovětkem "čekatel". Po doložení praxe a požadovaných auditů obdrží následně certifikát již bez tohoto dovětku. Lhůta pro doložení praxe a auditů činí 3 roky.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP