Österreich
Secure Your Business
 

Auditor Informační bezpečnosti

Modul 2 - Techniky auditu

Interní audity jako mocný nástroj k vylepšení systému
 

Přehled
Obsahem tohoto modulu jsou praktické otázky potřebné pro realizaci interních a externích auditů. Patří sem jednotlivé druhy auditů pro různorodé typy organizací spolu s různými pracovní kroky:

  • příprava auditu,
  • použití auditních otázek,
  • předběžné přezkoumání a hodnocení,
  • audit na místě,
  • analýza auditu vč. využívaných metod a
  • vypracování auditorské zprávy.

Důležitým tématem je také stanovení nápravných a zlepšovacích opatření. V praktické části kurzu se účastníci seznámi s možnostmi převedením teorie do praxe.

 

Cíl semináře

Účastníci dokážou sami plánovat a realizovat interní a externí audity, analyzovat jejich výsledky i identifikovat a hodnotit případné slabiny a potenciály na zlepšení.


Délka semináře

1 den

 

 

<<< Základy psychologie pro auditory ISZkouška IS Auditor >>>

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP