Österreich
Secure Your Business
 

ZAOSTŘENO NA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

Cílem systému řízení kontinuity podnikání podle ISO 22301 je optimální ochrana normálního provozu a zabránění či minimalizace vzniku krizových situací.


BCM_DominoKontinuita podnikání je klíčová pro všechny organizace hrající ve společnosti zásadní roli v zásobování a dodávkách. Patří mezi ně nejen poskytovatelé zdravotní péče, dodavatelé elektřiny, banky, dopravní společnosti, dodavatelé IT služeb a telekomunikační společnosti. Ale také výrobní provozy jako jsou rafinerie, chemické nebo farmaceutické podniky, které by v případě nehod mohly ohrozit životní prostředí.

 

Téma kontinuity podnikání je obecně zajímavé pro každou společnost, pro již je spolehlivost dodávek, dostupnost zboží či služeb a spokojenost zákazníků důležitým faktorem úspěchu.

 

Že dobře připravené a otestované nouzové plány pro obnovení normálního provozu stojí za vynaložené úsilí, se ukáže nejpozději při prvním selhání výroby. Mezinárodní norma ISO 22301 umožňuje efektivní implementaci a certifikaci systému řízení kontinuity podnikání. Jejím cílem je chránit organizaci před neplánovanými přerušeními provozu, snížit pravděpodobnost jejich výskytu, proaktivně se na takové situace připravit, umět na ně pohotově reagovat a v případě, že se objeví, co nejrychleji se z nich zotavit.


Integrace s kvalitou & bezpečností

 

ISO 22301 lze snadno integrovat s ISO 9001 pro řízení kvality a ISO 27001 pro bezpečnost informací. Původně bylo řízení kontinuity podnikání součástí ISO / IEC 27001:2005. Od té doby ale ušlo BCM velký kus cesty a stalo se samostatným plnohodnotným systémem řízení. Současné ISO/IEC 27001 se proto věnuje v rámci kontinuity podnikání pouze souvislotem s bezpečnosti informací, všechny ostatní aspekty BCM jsou pokryty ISO 22301.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP