Österreich
Secure Your Business
 

CERTIFIKACE DATOVÝCH CENTER

ManfredLitzlbauer

Jako poskytovatel služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií chceme nabídnout pro naše zákazníky vysokou kvalitu a bezpečnost datového centra.
Proto také aktivně využíváme „Data Center Certificate“ v našem marketingu.

 

 

Dr. Manfred Litzlbauer,
General Manager, Energie AG

 

 

V Evropě a především také v německy mluvících zemích, poptávka po certifikaci datových center roste. Trend směrem k IT outsourcingu a cloud computingu je nezbytný, aby kvalita, účinnost, výkon a zabezpečení datového centra bylo doloženo certifikátem vydaným nezávislým certifikačním orgánem. V současné době vítězství a udržení důvěry zákazníků má naši nejvyšší prioritu.

Na americkém kontinentu je téma "certifikace pro datová centra" aktuální již od roku 2005, kdy byla ANSI / TIA 942 (American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association)DataCenter zveřejněna. TIA 942 je americká norma, která definuje minimální požadavky v oblasti ICT infrastruktury na provoz výkonných a bezpečných datových center. Až do plánovaného zveřejnění evropské normy pro datová centra EN 50600, akreditovaný certifikační orgán CIS bude provádět všechny požadované certifikace datových center dle ANSI / TIA-942-A-2012. Jakmile bude EN 50600 plně k dispozici, stávající "Data Center certifikáty", které byly vydané CIS, budou aktualizovány dle ČSN EN 50600 a to v průběhu dozorového nebo recertifikačního auditu.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP