Österreich
Secure Your Business
 

STAGE REVIEW: SYSTÉMOVÁ PROVĚRKA PODLE ISO 20000

  

rope_hand1

Stage review odhalí kvalitu ITSMS a potenciály pro zlepšení

 

Na jaké úrovni se nachází implementovaný systému managementu IT služeb a co můžete zlepšit? Jako dobrovolné předběžné zhodnocení poskytuje CIS-Stage-Review informaci o stavu systému a podrobně upozorňuje na jeho silné a slabé stránky a potenciál zlepšení. Stage review provádí nezávislí auditoři CIS a doporučuje se ve fázi implementace systémů managementu IT služeb (ITSMS). Neboť příliš málo nebo příliš mnoho opatření je nerentabilní.

CIS-Stage-Review je proto velmi vhodné jako objektivní monitorování pokroku projektu. K provedení analýzy skutečného stavu se posoudí individuální požadavky - v závislosti na velikosti firmy a odvětví, implementované procesy a organizační opatření a porovnají se s profilem požadavků podle normy ISO/IEC 20000-1. Výsledkem je auditorská zpráva s posouzením silných a slabých stránek a konkrétními možnostmi zlepšení.

 

  • Plán auditu: zaručuje ekonomickou realizaci auditu
  • Audit: zhodnocení naplnění požadavků, silných a slabých stránek v podniku 
  • Auditorská zpráva: podrobná zpráva s analýzou silných a slabých stránek a potenciály pro zlepšení


Pro podniky, které se nacházejí v certifikačním procesu podle ISO 20000, se Stage Review osvědčuje jako důležitý milník. Ale i z obecného hlediska poskytuje tento mocný nástroj vynikající benchmarking pro kvalitu systému managementu IT služeb.
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C