Österreich
Secure Your Business
 

PŘEHLED ISO 20000

 

ISO20000_MichaelRoesch_web

Náskok v mezinárodním konkurenčním boji:
„Naše ASP řešení POOL4TOOL znázorňuje procesy ITIL.

ISO 20000 umožňuje prokázat shodu s ITIL prostřednictvím

certifikátu. Proto jako doplněk k naší certifikaci ISO 27001

plánujeme i certifikaci podle ISO 20000.“
  

Michael Rösch,
Chief Technical Officer
POOL4TOOL AG

 

 

Kvalitu IT je možné měřit

Nejdůležitější částí normy ISO 20000 je, stejně jako u všech standardů ISO, model zlepšování procesů podle vzoru: plan-do-check-act. Jeho aplikování vede k procesu neustálého zlepšování, který má za následek vyšší kvalitu a efektivitu služeb. Pravidelně se definují cíle a příslušné ukazatele jako „spokojenost zákazníků“ nebo „disponibilita služeb“ a vypracovávají se opatření k jejich optimalizaci. Díky své flexibilitě je standard vhodný pro všechny velikosti podniků a odvětví, i pro oddělení a dílčí úseky organizací.  

 

Poskytovatelé a provozovatelé služeb IT mohou pomocí ISO 20000: 

 

  • transparentněji utvářet svou IT infrastrukturu, 
  • odhalit slabá místa v IT procesech uvnitř podniku, 
  • aktivovat podporu vedení firmy pro opatření na zlepšení IT infrastruktury, 
  • zjistit výkonnost IT procesů ve vybraných oblastech.
     

Ochrana investic

Kromě toho nabízí certifikace podle normy ISO 20000 také ochranu investic. Statisticky se ukazuje, že investice do optimalizace procesů přinášejí bez procesu neustálého zlepšování pouze krátkodobé úspěchy. Použitím standardu s pravidelnými kontrolními audity se tomu účinně zabrání. Provedením posudku nezávislým třetím subjektem se zviditelní odchylky od požadavků a zavedou nápravná opatření. ISO 20000 se tak osvědčuje jako strategický prvek řízení.

  

ISO20000_darts_web

ISO 20000 a ISO 27001 v centru pozornosti

 

Standard ISO 20000 pro IT služby je považován za logické doplnění normy ISO 27001 pro informační bezpečnost. Podobné struktury obou standardů poskytují synergie a umožňují jejich promítnutí do integrovaného systému řízení. Stejně tak je možné integrovat normy ISO pro management kvality a environmentální management. Společná dokumentace a audity s multifunkčními auditorskými týmy přinášejí další úsporu nákladů.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C