Österreich
Secure Your Business
 

Certifikace podle ISO 20000

 

Standard pro management IT služeb ISO 20000, část 1, se skládá z deseti segmentů, které vycházejí z osvědčeného obsahu IT Infrastructure Library (ITIL):

 

 • ScopeISO20000_certificate / Předmět normy
 • Terms and Definitions  / Termíny a definice
 • Requirements for a Management System / Požadavky na systém managementu
 • Planning and Implementing Service Management / Plánování a implementace managementu služeb
 • Planning and Implementing New or Changed Services / Plánování a implementace nových nebo změněných služeb
 • Service Delivery Processes / Procesy dodávky služeb
 • Relationship Process / Procesy vztahů
 • Resolution Processes / Procesy řešení
 • Control Processes / Řídící procesy
 • Release Processes / Proces uvolnění  

Systém managementu podle ISO 20000 se vyznačuje strukturovaným postupem,odpovědností managementu za plánování, řízení a kontrolu, a závaznou dokumentací odpovědností a procesů. Podobně jako u jiných norem ISO patří k základním požadavkům pravidelné měření dosahování cílů a neustálé zlepšování. 

 

 

Snadné převedení obsahu do praxe:

Cílovými skupinami pro standard ISO pro management služeb jsou v zásadě všechny firmy, které poskytují IT služby. Díky svému rozsahu je standard použitelný i pro IT oddělení.

Výhodou standardu ISO 20000 je jeho přehlednost:
ISO 20000-1:2005 - rozsah 15 stran - anglická verze (30 - česko/andlická verze)
ISO 20000-2:2005 - rozsah 33 stran - anglická verze (52 - česko/anglická verze) 
 

 

 

Postup od implementace k certifikátu:

 • zavedení procesů podle ISO 20000 
 • provedení hodnocení 
 • žádost o certifikaci 
 • předběžný rozhovor a plánování 
 • předběžné audity 
 • certifikační audit

Detailní průběh certifikace

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C