Österreich
Secure Your Business
 

ZAOSTŘENO NA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

Optimálně chrání normální provozní činnost za účelem zamezení nebo minimalizování vzniku mimořádných situací - toto je cílem systému řízení kontinuity činností podle ISO 22301.

 

Kontinuita činností je klíčovým námětem pro všechny společnosti a organizace, které hrají rozhodující roli jako dodavatelé pro společnost. Mezi tyto firmy a organizace patří dodavatelé energií a veřejných služeb, banky, přepravní společnosti, IT a poskytovatelé telekomunikačních služeb a poskytovatelé zdravotní péče. Ale zahrnují také výrobní společnosti, které mohou při nehodě ohrožovat životní prostředí, jako jsou rafinérie nebo výrobci chemických a farmaceutických výrobků. Avšak celkově je tento předmět zajímavý pro jakoukoliv společnost, pro kterou včasné dodávky, dostupnost zboží a služeb a rovněž spokojenost zákazníka jsou důležitými faktory úspěchu. Nejpozději v případě objevení výrobní nebo systémové poruchy se stane celkem zřejmé, že je výhodné věnovat odpovídající úsilí dostatečné přípravě a odzkoušení mimořádné události a krizových plánů, které slouží k obnově normálního provozu. Mezinárodní norma ISO 22301 umožňuje implementovat a certifikovat systém řízení kontinuity činností – s cílem chránit organizaci před přerušeními provozu, snížit pravděpodobnost poruch, proaktivně se připravit na takové poruchy, reagovat na ně včas a dostat se z potíží co možná nejdříve kdykoliv vzniknou.

 

Vhodnost doplnění aspektu kontinuity činností do integrovaného systému řízení, pokrývajícího bezpečnost i kvalitu.


Celkově se předpokládá, že norma ISO 22301 je vhodná k doplnění aspektu kontinuity činností do integrovaného systému řízení, pokrývajícího řízení kvality (EN ISO 9001) a informační bezpečnosti (ISO/IEC 27001). V ISO/IEC 27001:2005, v předchozí verzi, řízení kontinuity činností ještě vyplnilo samostatnou klauzuli v normě. Mezitím se BCM (řízení kontinuity činností) vyvinulo v samostatný předmět. V současné ISO/IEC 27001:2013 byl předmět BCM redukován na „hlediska informační bezpečnosti řízení kontinuity činností“, všechna další hlediska BCM pokrývá ISO 22301. Tento postup také zdůrazňuje vysokou důležitost normy ISO pro řízení kontinuity činností v mezinárodním kontextu.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C