Österreich
Secure Your Business
 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů. Účinnost od 25.5.2018.

 

KOHO SE DOTÝKÁ?
GDPR si klade za cíl větší ochranu osobních údajů subjektů, kterým poskytuje možnost rozhodovat či mít informace o tom, jak je s jejich údaji nakládáno. V této souvislosti upravuje nařízení povinnosti pro firmy, instituce i jednotlivce pracující s osobními údaji, ať se jedná o údaje zaměstnanců, klientů, dodavatelů či zákazníků bez ohledu na segment podnikání.

 

Typicky jde o odvětví:
- bankovnictví
- telekomunikace
- zdravotnictví
- leasingové společnosti
- finanční instituce
- bezpečnostní agentury
- e-shopy
- pojišťovny
a další firmy využívající věrnostní programy a emailové kampaně (retargeting a kampaně cílené podle vyhledávání), behaviorální marketing atd.
 

CIS – Certification & Information Security Services nabízí v rámci řešení implementace nařízení GDPR služby:
- analýzu stavu a vyhodnocení
- analýzu dopadů na soukromí DPIA (Data Protection Impact Assessment) a rizik
- nastavení systému, procesů a opatření
- doporučení při zavádění opatření
- školení pro zaměstnance
- provedení auditu systému GDPR
- prověření nastavené dokumentace
- doporučení pracovníka na pozici Pověřence
 

Nabízené služby je možné čerpat samostatně, jejich kombinací nebo jako doplnění a zpracování delta analýzy s mezinárodní normou ISO 27001. Certifikaci a vzdělávání pro managery a auditory dle standardu ISO 27001 nabízí CIS – Certification & Information Security Services a umožňuje tak společnou implementaci s nařízením.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C