Österreich
Secure Your Business
 

ISO standardy pro IT Management jsou průkazné celosvětově

 

Špičkový výkon díky standardizaci: Certifikát vaše vedení "zviditelní"

Optimalizace zabezpečení, snížení rizika, zvýšení výkonnosti, snížení nákladů - to jsou úkoly a cíle, které rozhodují o úspěchu, a kterých lze dosáhnout mnohem efektivněji a udržitelněji pomocí systémů řízení dle ISO standardů, než formou jednotlivých opatření. 

 

Erich_Scheiber_mitZertifikat

ISO 27001: Bezpečnost se vyplatí
Oblasti bezpečnosti informací se rozvíjí velmi dynamicky. Bezpečnostní incidenty, které se pohybují od globálních virových útoků až poškození image společnosti ztrátou dat, vede k tomu, že si stále více uvědomujeme nutnost kontrolovatelných systému řízení informační bezpečnosti (ISMS). Jak zdůrazňuje Erich Scheiber, ředitel CIS: "Stále více a více vedoucích a řídících pracovníků vnímá profesionální bezpečnost informací dle ISO/IEC 27001 jako klíčovou 'obchodní potřebu'- k ochraně nehmotných aktiv v rámci celého podniku."

ISO 20000: Zvyšování efektivity IT

Skutečná produktivita IT služeb je třetím osobám jen obtížné pochopitelná. Prakticky každá IT organizace zná úvahy na téma rozdíl mezi výkonem a náklady. ISO/IEC 20000 je jediný celosvětově certifikovatelný standard pro IT Service Management, pomáhá výrazně zvýšit efektivitu a kvalitu IT služeb, učinit je měřitelné, prokazatelné a optimalizovat je. ISO 20000 Certifikát zviditelní vaše podnikání vašim klientům.

 

 

Výhody plynoucí z certifikace ISO

  • Náskok: zpracování cenové nabídky
  • Přidaná hodnota: zvýšení obchodní hodnoty služeb
  • Bonus: důvěra zákazníků a orgánů veřejné moci
  • Právní závaznost: důkazy akceptovatelné před soudem
  • Časová úspornost: certifikát - jediný důkaz
  • Optimalizace: systém neustálého zlepšování
  • Motivace: impuls pro zaměstnance 
  • Nezávislost: pravidelný přezkum akreditovaným orgánem 
     

Kontaktujte nás - tým CIS bde potěšen, že vám může poskytnout další informace!
V nezávazném vstupním rozhovoru, bude zmapována situace ve vaší společnosti, bude vám navržen možný harmonogram a rozsah projektu v daném období.

 

Kontakt

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C