Österreich
Secure Your Business
 

STAGE REVIEW: bezpečnostní prověrka podle ISO 27001

  

rope_hand1

 

Zkrácení doby trvání projektu o šest měsíců

ve společnosti Telekom Austria přineslo

provedení předběžného zhodnocení CIS-Stage-Review:

„Po provedení Stage Review

jsme získali tak dobrý přehled o úkolech,

které je nutné ještě zvládnout,

že bylo možné revidovat termín“.

Reference: Stage review
 

   

Stage review odhalí kvalitu ISMS a potenciály pro zlepšení

Na jaké úrovni se nachází informační bezpečnost v podniku a co můžete zlepšit? Jako dobrovolné předběžné zhodnocení poskytuje CIS-Stage-Review informaci o stavu systému a podrobně upozorňuje na jeho slabiny a přednosti a potenciál zlepšení. Stage review provádí nezávislí auditoři CIS a doporučuje se ve fázi implementace systémů managementu informační bezpečnosti (ISMS). Neboť příliš málo nebo příliš mnoho bezpečnosti je nerentabilní. CIS-Stage-Review je proto velmi vhodné jako objektivní monitorování pokroku projektu. K provedení analýzy skutečného stavu se posoudí specifická rizika, v závislosti na velikosti firmy a odvětví, stávající bezpečnostní zařízení a organizační bezpečnostní opatření a porovnají se s profilem požadavků podle normy ISO 27001. Výsledkem je auditorská zpráva s posouzením silných a slabých stránek a konkrétními možnostmi zlepšení:

 

  • Plán auditu: zaručuje ekonomickou realizaci auditu
  • Audit: zhodnocení rizik, silných a slabých stránek v podniku
  • Auditorská zpráva: podrobná zpráva s analýzou silných a slabých stránek a potenciálem zlepšení
     

Pro podniky, které se nacházejí v certifikačním procesu podle ISO 27001, se stage review osvědčuje jako důležitý milník. Ale i z obecného hlediska poskytuje tento mocný nástroj vynikající benchmarking pro kvalitu implementované informační bezpečnosti. 
 

   

Hlasy z praxe:

  

StageReview_hakerl_web

„Stage review zvyšuje motivaci týmu a poskytuje dodatečné podněty.

Klient tak získá objektivní zprávu o pokroku.“

 

Johannes Mariel, Spolkové výpočetní středisko, Rakousko

  
StageReview_hakerl_web

„Auditoři, kteří později posuzují celý systém,

potvrzují nebo upravují naše směřování.

Toto předběžné zhodnocení můžeme doporučit

- protože uplatňování normy není rutina.“

 

Mag. Krysztof Müller, Telekom Austria, Rakousko

 

  
StageReview_hakerl_web

„Jako přípravu na certifikační audit jsme použili

Stage Review. Pro motivaci zaměstnanců, kteří

mají systém uplatňovat, je důležité dosáhnout

certifikace na první pokus.“

 

Michael Rösch, Selected Services

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP