Österreich
Secure Your Business
 

INFORMATION SECURITY

 

  

Informationssicherheit_globe_web

„50 procent všech firem, které ztratily
důležitá data při havárii nebo živelné pohromě,
se z toho nedokázaly vzpamatovat.

90 procent těchto firem muselo následně
do dvou let zastavit svou obchodní činnost.“

 

 

 Center for Research on Information Systems, University of Texas

  

ISO 27001 ochrání srdce firmy

Standard ISO/IEC 27001:2013 pro informační bezpečnost zaznamenává po celém světě exponenciálně rostoucí okruh uživatelů. Na začátku roku 2015 to bylo více než 24 500 podniků. Napříč všemi odvětvími a velikostmi firem - od malých a středních podniků až po nadnárodní koncerny, neboť standard ISO 27001 lze díky integrovanému přístupu k rizikům  používat flexibilně. Organizace s citlivými daty a/nebo požadavky na vysokou disponibilitu využívají osvědčený standard na ochranu svého nehmotného majetku: informací.

  

 

Obchodní hodnota IT služeb stoupá

Certifikace podle standardu ISO 27001 současně zvyšuje hodnotu IT služeb. Protože prověřená informační bezpečnost umožňuje nabízet kvalitní služby, interně i externě. Navíc je dnes maximální bezpečnost dat považována za podstatné konkurenční kritérium - prostřednictvím certifikátu ISO 27001 ji lze efektivně doložit bez nákladných individuálních důkazů:

  • při výběrových řízeních
  • klientům
  • úřadům
  • pro interní revizi
  • před soudem
 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP