Österreich
Secure Your Business
 

Od implementace k certifikaci

 

Zertifizierung27001_KrzysztofMueller_web

Keep it secure and simple:
Co nejbezpečnější,
ale přesto neomezující.“

Mgr. Krzysztof Müller,
manažer informační bezpečnosti, Telekom Austria


Reference: In six steps to certification

 

 

Průběh certifikačního procesu pro informační bezpečnost podle ISO 27001 nebo management IT služeb podle ISO 20000 je rozdělen do tří projektových fází. Tento postup platí i pro integrované systémy managementu s kombinovanými audity. Praktickou podporu při realizaci poskytují specifické a tématické podnormy řady ISO 27k.

  

 

Informace: První rozhovor s CIS zprostředkuje podrobnosti o certifikačním procesu.
Následuje registrace a plánování projektu.
__________

 

Analýza: Posouzení informačních rizik a zhodnocení stávajících bezpečnostních opatření ve společnosti.*
  

Implementace: Zavedení bezpečnostních opatření podle požadavků normy.* 
__________

  

CIS-Stage-Review (dobrovolné předběžné zhodnocení): Společnost CIS na přání prověří účelnost a efektivnost implementovaných prvků ISMS.

CIS-System-&-Risk-Review (předběžný posudek): CIS posoudí interpretaci požadavků normy a dokumentaci ISMS. Nedostatky a potenciály zlepšení jsou shrnuty v krátké zprávě. Tak jste co nejlépe připraveni na certifikační audit.

CIS-Certification-Audit
: Auditor CIS prověří nový bezpečnostní systém prostřednictvím vícenásobných namátkových kontrol na všech úrovních organizace. Auditorská zpráva pak upozorňuje na potenciály zlepšení.
__________

  

CIS-Licence: Prostřednictvím „Certificate Issuance & Right to Use Licence“ získáte doklad o shodě platný 3 roky - certifikát CIS, který zviditelňuje kvalitu ISMS i pro Vaše zákazníky.

CIS-Surveillance-Audit: Jednou ročně realizovaný kontrolní audit prověřuje efektivitu celkového ISMS a jeho neustálé zlepšování. 

 

CIS-Recertification-Audit: Po 3 letech lze již neplatný certifikát obnovit.
  

 

*  Certifikační organizace se nepodílí.
 

 

 

CIS_Implementierung_Eng_large

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP