Österreich
Secure Your Business
 

ISO 27013: Pokyny pro integrované implementace ISO 27001 a ISO 20000

Tento necertifikovatelný standard ISO/IEC 27013:2012 byl publikován v říjnu 2012 a umožňuje zavedení integrovaného systému informační bezpečnosti a řízení IT služeb. Doplňuje a podporuje oba standardy. V přílohách ISO 27013 jsou porovnány obsahy obou standardů.
 

ISO/IEC 27013:2012 obsahuje pokyny týkající se integrované zavádění normy ISO/IEC 27001 a

ISO/IEC 20000-1 pro ty organizace, které jsou hodlají buď:

 

a) implementovat ISO/IEC 27001, pokud je ISO/IEC 20000-1 již byl implementován, a nebo naopak;

b) implementovat současně jak ISO/IEC 27001 tak ISO/IEC 20000-;

c) integrovat stávající systémy řízení ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.

 

ISO/IEC 27013:2012 je zaměřen výhradně na integrované zavádění normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C