Österreich
Secure Your Business
 

zaměřte se na svoji kariéru

 

Ausbildungen_Schachfiguren_web

Špičkoví lektoři zprostředkují praktické vědomosti z první ruky, kurz je zakončen státem uznávaným certifikátem

 

Kurzy CIS k ISO 27001 a ISO 20000 poskytují osvědčené odborné vědomosti přímo od certifikačního orgánu. Kurz ukončíte státem a mezinárodně uznávaným certifikátem a získáte žádané dodatečné odbornosti: správně implementovat, optimalizovat, cíleně auditovat a ve firmě účinně komunikovat systémy řízení. V kurzech CIS podle ISO 27001 a ISO 20000 se v závislosti na kurzu prakticky naučíte nejdůležitější obsah standardu, jeho interpretaci a aplikoci, stejně jako procesní přístup, právní základy a psychologii. Strategický tah pro Vaši další kariéru v IT.

 

Lektoři společnosti CIS splňují komplexní nároky na informační bezpečnost a management IT služeb díky znalosti technologií a managementu: sami profesionálně působí v tomto segmentu. Tím způsobem Vám naši špičkoví lektoři zaručí získání praktického vzdělání na nejvyšší úrovni..

 

Výhoda v porovnání s klasickými semináři, školeními a kurzy v této oblasti: Díky akreditaci společnosti CIS - pro ISO 27001 Ministerstvem hospodářství, rodiny a mládeže (BMWFJ) a pro ISO 20000 itSMF UK (The IT Service Management Forum) - platí osobní certifikáty CIS o absolvování kurzů jako státem a oficiálně uznávané dokumenty s mezinárodní prestiží.

  

Připuštění ke zkouškám

Podmínky pro připuštění ke každé zkoušce jsou uvedeny v příslušné deskripci ke každého kurzu CIS. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat písemně na adresu CIS s.r.o., přičemž uchazeč o certifikát musí doložit splnění podmínek pro připuštění. Pokud uchazeč o certifikát absolvoval vzdělávací část v rámci kurzů CIS, je mu toto vzdělávání automaticky uznáno, pokud navštěvoval minimálně 80% doby vzdělávací akce. Jestliže by si chtěl uchazeč o certifikát nechat započítat jiná vzdělání, je nutné nechat určit rovnocennost těchto vzdělávacích kurzů s certifikačním programem. Pro určení této rovnocennosti je nutné podat samostatnou písemnou žádost. K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů a jejich porovnání s požadavky certifikačního programu. O příslušné požadavky lze zažádat u příslušného certifikačního orgánu.
Za účelem prověření konformity certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji hodnotitel. Jako základ slouží definovaný obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu.
 

V případě speciálních potřeb, např. omezené pohyblivosti, vás žádáme, abyste se nás obrátili. Rádi vám pomůžeme.
 

Přehled CIS kurzů: 

 
Manažer informační bezpečnosti podle ISO 27001
 

Auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001
 

Obnovovací seminář pro Manažery a Auditory IS  

 

Interní auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001 (neakreditovaný)

 

ISO 20000 Manažer (neakreditovaný)

 

ISO 20000 Konzultant
 

ISO 20000 Auditor

 

Proces řízení změn (Change Management)

 


Jsme potěšeni, že máme tu čest Vás přivítat na našich kurzech!
 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C