Österreich
Secure Your Business
 

krok pro vaši kariéru

KURZY CIS – ODBORNÉ ZNALOSTI Z PRVNÍ RUKY

 

Unsplash_fzOITuS1DIQ_jeshoots-comČerpejte odborné znalosti přímo od certifikačního partnera prostřednictvím expertů CIS.

 

CIS_Icon-ZahnradEfektivní implementace, správa a optimalizace systémů řízení. Jejich cílená kontrola a správná komunikace.

 

Kurzy CIS se věnují obsahu mezinárodních norem, jejich výkladu a aplikaci, jakož i souvisejícím právním základům a psychologii.

Výhody ve srovnání s jinými semináři, školeními a kurzy v této oblasti:

 

Díky akreditaci jsou osobní certifikáty CIS mezinárodními dokumenty uznávanými státem i veřejnoprávními institucemi.
Naši lektoři splňují díky své odbornosti náročné požadavky v oblasti informační bezpečnosti a managementu IT služeb: jsou nebo byli činní v těchto oblastech a působí také jako auditoři pro certifikaci systémů řízení, díky čemuž přinášejí do každého školení i semináře spoustu znalostí a zkušeností. Kurzy CIS jsou tím pravým krokem pro Vaši kariéru.


Podmínky pro skládání zkoušky

 

Požadavky ke zkoušce jsou vždy uvedeny u každého kurzu CIS. Registrace ke zkoušce musí být písemná, přičemž zájemce o certifikát je povinen prokázat splnění podmínek pro složení dané zkoušky. Pokud zájemce absolvoval školení CIS, jsou podmínky automaticky uznány jako splněné, je-li naplněn požadavek minimální 80% účasti na kurzu.

Chce-li si zájemce o certifikát nechat započítat jiná školení nebo kurzy, je nutné posoudit a uznat jejich srovnatelnost s certifikačním programem CIS. K uznání a započítání kurzů musí každý zájemce podat individuální písemnou žádost, k níž je povinen přiložit seznam absolvovaných školení, jejich popis a srovnání s požadavky certifikačního programu CIS, které jsou k dispozici přímo u certifikačního orgánu.

 

Za účelem prověření certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji náš hodnotitel.

 

Zájemci ze zvláštními potřebami, jako je např. omezená pohyblivost, zrakové omezení atd., nás mohou kontaktovat pro nastavení individuálních podmínek.

  

Přehled kurzů CIS:

pexels_people-woman-coffee-meeting_start-up-stock-photos

   

CIS_Icon-checkSeminář:

Ochrana údajů podle ISO 27701 pro manažery informační bezpečnosti

 

CIS_Icon-checkSeminář:

Systém řízení informační bezpečnosti a ochrany údajů dle ISO 27701

 

CIS_Icon-checkWebinář (v NJ ve spolupráci s Quality Austria):
Informační bezpečnost a ochrana dat jako faktor úspěchu
 
CIS_Icon-checkSérie kurzů:

Manažer informační bezpečnosti podle ISO 27001

 

CIS_Icon-checkSérie kurzů:

Auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001

 

CIS_Icon-checkUpdate a workshop:

Obnovovací seminář pro Manažery a Auditory IS 

 

CIS_Icon-checkSérie kurzů:

ISO 20000 Auditor

 

CIS_Icon-checkNeakreditovaný kurz:

Interní auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP