Österreich
Secure Your Business
 

MiSe, Vize & Politika

 mise_politika1. Základní poslání


Jsme držiteli akreditace rakouského Spolkového ministerstva pro digitalizaci a hospodářství a díky tomu také akreditovaným poskytovatelem služeb certifikace systémů řízení i osob.

 

Certifikaci systémů managementu provádíme výlučně za použití mezinárodních norem (ISO). Pro oblast certifikace osob využíváme jako základ uznávané normativní dokumenty. Od února 2020 jsme také kvalifikovanou společností pro kontrolu základních IT služeb dle § 17 odst. 3 rakouského kybernetického zákona NISG (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz).

Vedle akreditovaných certifikací systémů řízení dle norem ISO, provádíme audity a certifikace datových center, kde rovněž usilujeme o získání akreditace.

 

Naše certifikace – vaše výhoda.

 

S certifikací CIS získá každá organizace výhody:

  • uplatňování mezinárodně uznávaných technologických pravidel, jako jsou normy ISO či CENELEC
  • certifikaci uznávanou a akreditovanou organizací a
  • dodržení a předání hodnot našich interních závazků: nestrannost, odbornost, odpovědnost, otevřenost, jistota a spolehlivost 

2. Nestrannost


Jako samostatná a nezávislá certifikační společnosti si zcela svobodně určujeme naši firemní politiku, směřování i rozhodování. Jsme zavázáni jen našim klientům, kterým poskytujeme nestranné a nezávislé služby. O úspěšné získání akreditace pro certifikace osob i systémů řízení jsme usilovali především proto, abychom mohli předávat znalosti a certifikovat kompetence jednotlivých organizací a v nich zapojených osob. Protože jsme přesvědčeni, že právě to má na vhodnou implementaci a údržbu systému řízení klíčový, trvale udržitelný a dlouhodobý efekt.


3. Odbornost


Zaměřujeme se na certifikace systémů řízení informační bezpečnosti, správu služeb IT, managementu kontinuity podnikání a ochrany dat. Naši auditoři mají bohaté odborné znalosti a zkušenosti, které předávají všem klientům po celou dobu, od počátečních příprav až po úspěšné zakončení certifikace. Z důvodu nestrannosti nenabízíme žádné další služby v oblasti poradenství.

AUSB_iso20000auditor_people

 

4. Odpovědnost 
 

V CIS si velmi dobře uvědomujeme, že každý audit může mít charakter pouhé kontroly vybraných vzorků. Pro splnění všech podmínek potřebných k udělení certifikace a dosažení nezávislého rozhodnutí je především nezbytná komplexní a důkladná zpráva z auditu.

 

5. Otevřenost


CIS zveřejňuje všechny účelné informace, které se týkají certifikace a nejsou důvěrné, na svých webových stránkách.


6. Jistota a spolehlivost 

 

Všechny osoby jednající jménem CIS jsou prostřednictvím příslušných dohod zavázány k důvěrnému nakládání se skutečnostmi nebo informacemi/dokumenty, se kterými se seznámí. 
 

 

Více se o naší misi, vizi a politice dozvíte v Code of Conduct.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP