Österreich
Secure Your Business
 

reklamace a stížnosti

Postup při reklamaci a stížnostech


Níže naleznete stručný přehled postupu pro reklamaci a podání stížností u společnosti CIS s.r.o. Tento postup je k dispozici všem zákazníkům společnosti CIS s.r.o.

 


Stížnosti a reklamace lze zaslat písemně na adresu CIS s.r.o. (office.cz@cis-cert.com).

 

Ve výjimečných případech je možné podat stížnosti a učinit reklamaci ústně s tím, že jejich obsah bude následně zaznamenán v písemné podobě. Stěžovatel obdrží potvrzení o jejich přijetí nejpozději do jednoho týdne.

 

Veškeré námitky a reklamace vyřizuje společnost CIS s.r.o., která rovněž informuje stěžovatele o po jejich úplném vyřízení formou závěrečného stanoviska.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP