Österreich
Secure Your Business
 

CIS – Secure Your Business


o spolecnosti ATSpecializujeme se na certifikační a vzdělávací služby v oblasti informační bezpečnosti, ochrany dat, cloudových řešení, IT služeb, datových center a systému řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management).


Certifikáty CIS jsou celosvětově respektovány. Díky tomu často slouží jako významný benefit při získávání veřejných i soukromých zakázek a jako odrazový můstek při zahajování zahraniční spolupráce či procesu mezinárodního uznávání.

 

Důvodem je uznávaná akreditace CIS udělená rakouským Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) a mezinárodní akreditace od APMG.

 

Vedle toho je osvědčený proces certifikace skutečně přidanou hodnotu pro organizaci. V průběhu celého certifikačního projektu přinášejí naši auditoři jejich odborné znalosti a zkušenosti, z nichž může organizace dále čerpat. Nejvýznamnějšími nástroji jsou v tomto ohledu Stage Review a Stage One Audit, který funguje jako „generálka“ pro samotný certifikační audit. Díky tomu jsou organizace optimálně připraveny úspěšně dokončit proces certifikace hned napoprvé.

  

 

Důvěra - základ úspěchu.

 

Našim lokálním i mezinárodním certifikačním partnerům přinášíme cenné výhody:

 • impulzy pro další rozvoj

  Auditorské zprávy CIS obsahují podrobné analýzy silných a slabých stránek společnosti. 
 • synergie

  Až 30% úspora díky kombinovaným auditům, včetně ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.
 • přidaná hodnota

  Náskok při tendrech a výběrových řízeních díky ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000, BCM a dalším.
 • stabilita a důvěra

  Vysoká prestiž certifikátů CIS u veřejnoprávních institucí i soukromých klientů po celém světě.
 • odbornost

  Důkladná expertíza díky úzké specializaci CIS a jejich auditorů v oblasti IT, nastavte procesy a využijte naše know-how v praxi.
 • globální působení

  Služby CIS z jednoho zdroje - ve více než 30 zemích světa.

"Naše zkušenosti jsou i Vaší výhodou!"

 

Čerpejte znalosti přímo od certifikační společnosti v kurzech ISO 27001, ISO 27701, BCM a ISO 20000.

 

"Nastartuje Vaši kariéru s akreditovanými osobními certifikáty CIS."

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 733 180 494 office.cz@cis-cert.com

GDPR VOP