Österreich
Secure Your Business
 

CIS – Secure Your Business

 

menschen_orange_web.jpg

CIS - Certification & Information Security Services je uznávaná certifikační organizace, která se specializuje na informační bezpečnost podle standardu ISO 27001 a management IT služeb podle ISO 20000. Vynikající pověst certifikátů CIS v tuzemsku a zahraničí, u úřadů a klientů, představuje skutečnou výhodu v konkurenčním prostředí.
 

Důvodem je vysoká kvalita akreditace CIS rakouským Spolkovým ministerstvem hospodářství, rodiny a mládeže a organizací ITSMF, stejně jako osvědčený průběh certifikace. Neboť s certifikátem CIS získáte na jedné straně nezávislou prověrku Vašeho systému řízení procesů. A kromě toho poskytnou auditoři CIS své obsáhlé odborné znalosti ve fázi přípravy na certifikaci. V tomto případě jsou mocnými nástroji Stage Review a Stage One Audit.
Firmy jsou tak optimálně připraveny na certifikaci. Pro motivaci zaměstnanců je důležité ukončit certifikaci napoprvé s pozitivním výsledkem.
 

 

Důvěra. Solidní základ pro úspěch.

 

CIS poskytuje místním a mezinárodním certifikačním partnerům výhody, které se vyplatí.
 

  • Impulzy: auditorské zprávy CIS poskytují podrobné analýzy silných a slabých stránek společnosti 
  • Synergie: až 30% úspora díky kombinovaným auditům, včetně ISO 9001 
  • Přidaná hodnota: náskok při tendrech a výběrových řízeních díky ISO 27001 a ISO 20000 
  • Důvěra: vysoká prestiž certifikátů CIS u klientů a úřadů po celém světě 
  • Odborné vědomosti: důkladná expertíza díky specializaci CIS v oblasti IT 
  • Globální působení: využijte služby CIS z jednoho zdroje - přibližně ve 30 zemích 
  • Naše zkušenosti Vaší výhodou: auditoři CIS vnesou své know-how do Vašich praktických procesů

 

Odborné znalosti z jednoho zdroje, přímo od certifikační společnosti, nabízejí kursy CIS ISO 27001 a ISO 20000. Osobní certifikáty CIS jsou díky akreditaci státem uznávané dokumenty.

Odrazový můstek k další kariéře.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C