Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Manažer informační bezpečnosti

 

Modul 2 - Psychologické základy pro manažera IS:
Od motivace zaměstnanců až po schopnost řešit konflikty
 


Přehled:
Zavádění nových systémů většinou naráží na odpor – kromě situací, kdy ovládáme umění psychologie. Tento jednodenní seminář Vám zprostředkuje základy, abyste mohli získané odborné znalosti úspěšně uplatnit v prostřední podniku. Patří sem soft skills jako schopnost moderovat, schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit konflikty, interdisciplinární spolupráce nebo také znalost vztahových modelů, skupinově dynamické procesy a motivační techniky. Rovněž sebeuvědomění manažera patří k rozhodujícím faktorům úspěšnosti. 

 

Ausbildungen_button_Seminarziel

Cíl semináře:
Účastníci budou schopni úspěšně prosazovat podnikové cíle s co nejmenším třením na úrovni vztahů. Také se naučí vytvářet projektové týmy, vést je a motivovat.

 

Délka semináře:
1 den

 

 

 

 

<<< ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

Právní základy pro manažera IS >>>


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C