Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Manažer informační bezpečnosti

  

Modul 3 - Právní základy pro manažera IS:
Identifikace a odborné aplikování právních požadavků 
  

 

Přehled:
Důležitým prvkem v oblasti informační bezpečnosti jsou zákony, které upravují ochranu dat. V rámci tohoto jednodenního semináře se budete zabývat se čtyřmi stěžejními tématy: 

 

Ochrana a bezpečnost dat
Tento blok podává informace o datech, která je třeba chránit, cestách používání dat, utajení dat, právech dotčených osob, sankcích a náhradě škody.
Právo upravující podmínky hospodářské soutěže
Tato část pojednává o zásadách emailové reklamy, internetových linků, ochraně známek a zákazu reklamy.
E-Commerce
Tato kapitola se zabývá směrnicí o elektronickém obchodování, uzavíráním smluv na dálku a zákonem o elektronickém podpisu.
Autorská práva, názvy domén
Poslední část se věnuje ochraně známek, jmen a značek.
 

  

Ausbildungen_button_Seminarziel

Cíl semináře:

Účastníci znají zákony důležité pro informační bezpečnost, dokáží samostatně aplikovat důležitá ustanovení. Jsou vybaveni základními nástroji, aby mohli být kompetentními partnery přizvaným právním poradcům.

 

 

 

Délka semináře:
1 den

 

 

 

 

<<< Psychologické základy pro manažera IS

Zkouška manažer IS >>>


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C