Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Manažer informační bezpečnosti

 

Modul 1 – ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002:
Správná implementace a optimalizace informační bezpečnosti
 

 

Přehled:

Tento modul vzdělávací řady Manažer IS Vám zprostředkuje základy, na kterých jsou postaveny moderní systémy managementu informační bezpečnosti (ISM): mezinárodní standard pro informační bezpečnost ISO/IEC 27001 a příslušný návod k implementaci ISO/IEC 27002 se všemi důležitými dílčími oblastmi jako jsou bezpečnostní politika, management rizik, řízení kontinuity činnosti organizace nebo interní auditing. Během dvou dnů je pozornost věnována nejen podstatným základům informační bezpečnosti, ale i nadřazeným aspektům jako je organizace, technika a řízení procesů. Prostřednictvím praktických příkladů jsou účastníci vedeni k samostatné realizaci získaných vědomostí v praxi. Kromě toho je standard porovnáván s jinými přístupy k tématu informační bezpečnost a účastníci se zabývají možným dalším vývojem normy samotné i řady norem ISO 27x.  

 

Ausbildungen_button_Seminarziel

 

Cíl semináře:
Účastníci po ukončení tohoto modulu znají procesy a požadavky normy k implementaci norem ISO 27001 a ISO 27002 v organizaci a dokáží je prakticky aplikovat. Disponují základy, které zaručují neustálé zlepšování systému managementu informační bezpečnosti.

 

  

Délaka:

2 dny

 

 

 

 

Psychologické základy pro manažera IS >>>

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C