Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Manažer informační bezpečnosti

 

 

Zkouška Manažer IS


 

Obsah zkoušky:
Obsah zkoušky se vztahuje ke všem třem modulům kurzu Manažer informační bezpečnosti 

  • ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002
  • Psychologické základy pro manažera IS
  • Právní základy pro manažera IS

 

Připuštění ke zkoušce

Podmínky pro připuštění ke každé zkoušce jsou uvedeny v příslušné deskripci ke každého kurzu CIS. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat písemně na adresu CIS s.r.o., přičemž uchazeč o certifikát musí doložit splnění podmínek pro připuštění. Pokud uchazeč o certifikát absolvoval vzdělávací část v rámci kurzů CIS, je mu toto vzdělávání automaticky uznáno, pokud navštěvoval minimálně 80% doby vzdělávací akce. Jestliže by si chtěl uchazeč o certifikát nechat započítat jiná vzdělání, je nutné nechat určit rovnocennost těchto vzdělávacích kurzů s certifikačním programem. Pro určení této rovnocennosti je nutné podat samostatnou písemnou žádost.

 

K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů a jejich porovnání s požadavky certifikačního programu. O příslušné požadavky lze zažádat u příslušného certifikačního orgánu.
 

Za účelem prověření konformity certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji hodnotitel. Jako základ slouží definovaný obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu.


Způsob vykonání zkoušky:
1-hodinová písemná zkouška (multiple choice).

 

Certifikát:
Na základě úspěšně složené zkoušky bude účastníkovi vystaven Certitikát Manažer informační bezpečnosti


Doba platnosti certifikátu:

3 roky

 

Kritéria pro prodloužení platnosti certifikátu:

  • doložení 3-letých pracovních zkušeností v oblasti řízení bezpečnosti informací

  • do tří let od vystavení certifikátu účast na CIS obnovovacím semináři   

 

 

<<< Právní základy pro manažera IS

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C