Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Auditor informační bezpečnosti

 

Modul 1 - Psychologické základy pro auditory IS:
Mezi kontrolorem a vývojářem. Systémově myslet, efektivně komunikovat. 
 

 

Přehled:
Auditoři při auditu čelí dvojí výzvě: Na jedné straně musí fungovat jako odborní kontroloři, na druhé straně jako předvídající vývojoví pracovníci, kteří dodávají důležité impulsy pro další zlepšování systému managementu informační bezpečnosti. Auditoři jsou v kontaktu jak s nejvyšším vedením organizace, tak i s operativním managementem. Auditoři kromě odborných znalostí potřebují vysokou sociální kompetenci, schopnost myslet ve spojitostech a rozpoznávat systémové souvislosti napříč odděleními, stejně jako nahlížet do základních pravidel komunikace. Teorie a praxe se v tomto semináři vyváženě doplňují: Druhý den kurzu je věnován především nácviku prostřednictvím her s přidělenými rolemi se zpětnou vazbou na videu.
 

Ausbildungen_button_Seminarziel

Cíl semináře:
Účastníci procvičují myšlení v systémových souvislostech, znají kompetence auditora a ovládají teoreticky a prakticky základní pravidla komunikace.

 

 

Délka semináře:
2 dny

 

 

 

 

<<<  Vstupní technická zkouška

Techniky auditu >>> 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C