Österreich
Secure Your Business
 

Řada kurzů CIS Auditor informační bezpečnosti

Zkouška Auditor IS
  

Obsah zkoušky:

Obsah zkoušky se vztahuje k oběma modulům kurzu Manažer informační bezpečnosti

  • Psychologické základy pro Auditory IS
  • Techniky auditu

Připuštění ke zkoušce

 

Podmínky pro připuštění ke každé zkoušce jsou uvedeny v příslušné deskripci ke každého kurzu CIS. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat písemně na adresu CIS s.r.o., přičemž uchazeč o certifikát musí doložit splnění podmínek pro připuštění. Pokud uchazeč o certifikát absolvoval vzdělávací část v rámci kurzů CIS, je mu toto vzdělávání automaticky uznáno, pokud navštěvoval minimálně 80% doby vzdělávací akce. Jestliže by si chtěl uchazeč o certifikát nechat započítat jiná vzdělání, je nutné nechat určit rovnocennost těchto vzdělávacích kurzů s certifikačním programem. Pro určení této rovnocennosti je nutné podat samostatnou písemnou žádost.

 

K žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů a jejich porovnání s požadavky certifikačního programu. O příslušné požadavky lze zažádat u příslušného certifikačního orgánu.
 

Za účelem prověření konformity certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát bude provedena kvalifikační prověrka. Ta se skládá z ústních odborných pohovorů v délce 30 až 60 minut a provádí ji hodnotitel. Jako základ slouží definovaný obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu.

 

 

Předpoklady pro zkoušku:

  • Technická vstupní zkouška 
  • Účast ve výše uvedených kurzech CIS 
  • Platný certifikát CIS „Manažer IS“
  • Doklad o čtyřleté profesní praxi, z toho dva roky v oblasti informační bezpečnosti 
  • 4 realizované/doprovázené audity IS

Auditor - candidát:
I bez dokladu o praxi je účast na zkoušce možná. V tomto případě získáte status auditora – kandidáta, dokud do 3 let nepředložíte potřebné doklady.

 

Realizace zkoušky:
Písemná zkouška (multiple choice) trvá 1 hodinu.

 

Certifikát:
Při úspěšném složení zkoušky se vystavuje certifikát CIS „Auditor informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27001“, při chybějícím dokladu o praxi s dodatkem „kandidát“.

 

Doba platnosti certifikátu:
3 roky

Kritéria pro prodloužení:

  • doklad o 3 letech praxe v oblasti managementu informační bezpečnosti.
  • doklad o praxi v průběhu předcházejícího období, nutné je doložit min. 4 úplné audity systému managementu informační bezpečnosti o celkovém rozsahu min. 20 dnů auditu (včetně přípravy a následného zpracování)
  • do tří let od vystavení certifikátu účast na CIS obnovovacím semináři

  

<<< Techniky auditu

 


 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C