Österreich
Secure Your Business
 

Poslání

 

1. Všeobecně


CIS je společnost poskytující služby v oblasti certifikace systémů řízení a certifikace osob. V obou oblastech činnosti je CIS akreditována rakouským Spolkovým ministerstvem hospodářství, rodiny a mládeže jako certifikační orgán. Certifikace systémů řízení je prováděna výlučně za použití mezinárodních norem (ISO), v oblasti certifikace osob se jako základ pro certifikaci aplikují uznávané normativní dokumenty. Společnost CIS zastává názor, že hodnotu certifikace charakterizují tyto předpoklady:

  • aplikování mezinárodně uznávaných pravidel techniky, jako například norem ISO
  • akreditace ze strany kompetentního akreditačního orgánu a
  • níže popsané zásady

 

2. Nestrannost


CIS je svébytná společnost, v níž nemá účast žádná organizace. Díky této skutečnosti je CIS nezávislá při určování
své politiky, svého jednání a svých rozhodnutí, a tudíž zavázána pouze svým klientům.
Poskytování služeb klientům CIS probíhá bez vlivu a nezávisle na poradenských organizacích, konkurenčních společnostech nebo jiných vlivových a zájmových skupinách. CIS usilovala o akreditaci certifikačního orgánu pro systémy managementu a osob z přesvědčení, že zprostředkování vědomostí a potvrzení odbornosti jednotlivých organizací a osob působících v organizacích je pro zavedení a zachování systému managementu základním prvkem a působí dlouhodobě.
 

 


3. Odbornost


CIS se zaměřuje na spektrum služeb v oblasti certifikace systémů managementu informační bezpečnosti a managementu IT služeb. Specifické odborné znalosti a zkušenosti vnášejí auditoři CIS přímo v rámci průběhu certifikace. Doplňkové služby v oblasti poradenství překračující tento rámec nejsou z důvodů nestrannosti poskytovány.
 

 

 

4. Odpovědnost 
 

Společnost CIS si je vědoma skutečnosti, že každý audit může mít pouze charakter namátkové zkoušky. Aby bylo přesto možné učinit nezávislé rozhodnutí o splnění požadavků na certifikaci, je důležité především obsáhlé a transparentní podávání zpráv o auditu.
 

 

5. Otevřenost


CIS zveřejňuje všechny účelné informace, které se týkají certifikace a nejsou důvěrné, na svých webových stránkách.
 


6. Důvěrnost

 

Všechny osoby jednající jménem CIS jsou prostřednictvím příslušných dohod zavázány ke striktnímu důvěrnému nakládání se skutečnostmi nebo informacemi/dokumenty, se kterými se seznámí. 
 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C