Österreich
Secure Your Business
 

Postup při reklamaci

Rádi bychom vám představili postup při reklamaci služeb CIS GmbH (s.r.o.). Tento postup je určen pro zákazníky CIS.


Stížnosti a odvolání mohou být zaslány v písemné podobě na email CIS (office.cz@cis-cert.com).


Ve výjimečných případech lze přijmout reklamaci/stížnost i ústní formou, poté však musí být zaznamenána pracovníkem CIS v písemné podobě. Žadatel obdrží potvrzení o přijetí reklamace/stížnosti do jednoho týdne. Poté, co je stížnost kompletně zpracována, dostane žadatel závěrečné stanovisko CIS.
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C