Österreich
Secure Your Business
 

Akreditace: 100% na bezpečné straně

 

S certifikátem CIS jsou firmy na bezpečné straně. Neboť status CIS jako nezávislé certifikační organizace je uznaný státem a tudíž podléhá přísným směrnicím. CIS se pravidelně podrobuje prověrkám podle zákonem předepsaných standardů pro certifikační orgány jak ze strany BMWFJ - Spolkového ministerstva hospodářství, rodiny a mládeže tak i britské organizace itSMF a naplňuje tak přísné požadavky mezinárodních norem ISO 17021 pro certifikaci systémů a ISO 17024 pro certifikaci osob. 


 

System_0924_17021_webversion

Firmám, které certifikuje CIS, to přináší značné výhody: Certifikáty CIS odpovídají státním dokumentům, jsou mezinárodně uznávané úřady a klienty a platí i před soudem. Akreditace CIS zahrnuje informační bezpečnost podle standardu ISO 27001 a management IT služeb podle ISO 20000.

 

  

Certifikáty CIS jsou na základě akreditace:


  • státem uznávané dokumenty 
  • platné důkazy o řádné péči před soudem
  • úřady i firmami mezinárodně uznávané dokument

 


Confirmation in English

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. T +420 284 007 503 office.cz@cis-cert.com Imprint

T&C